aparat Webera

aparat Weberałańcuch ruchomych, stykających się ze sobą kosteczek łączący ścianę pęcherza pławnego ze ścianą błędnika błoniastego. Występuje u niektórych ryb kostnopromienistych. Przenosi drgania ściany pęcherza pławnego poprawiając skuteczność odbioru dźwięków. Aparat Webera pełni więc taką funkcję, jak kosteczki słuchowe w uchu środkowym kręgowców lądowych.

Przykład ryb: karp, karaś, leszcz.