aparat wrotny

aparat wrotnyniewielka, zaopatrzona w rzęski tarcza specyficzna dla wrotków. Aparat wrotny zazwyczaj położony jest na szczycie głowy, a jego rzęski tworzą dwa nieciągłe pasma schodzące do zagłębienia otworu gębowego. Szybki ruch rzęsek, m.in. napędza pokarm do otworu gębowego i umożliwia poruszanie się (pływanie, pełzanie).

Kurs: Bezkręgowce 3L (9.7.)

Kurs: Bezkręgowce 4L (9.7.)

Uwaga: w podręczniku dla liceum 4-letniego grupa: wrotki jest omawiana dokładnie.