aparaty Golgiego

aparaty Golgiego – organelle komórek eukariotycznych, składające się zwykle ze stosu spłaszczonych, rozszerzonych na brzegach cystern i odpączkowujących pęcherzyków. W pojedynczym aparacie Golgiego wyróżniane są dwa bieguny: cis (formowania – zwrócony w stronę siateczki śródplazmatycznej, często jednocześnie – jądra komórkowego) i trans (dojrzewania – zwrócony w stronę błony komórkowej, gdzie odrywają się pęcherzyki z zawartością już posortowaną). Ważne – cysterny aparatu Golgiego nie łączą się ze sobą w sposób ciągły.

W cysternach aparatów Golgiego zachodzi modyfikacja i segregacja substancji organicznych (głównie białek) powstających w retikulum endoplazmatycznym oraz synteza niektórych produktów, zwłaszcza niecelulozowych węglowodanów.

Liczba stosów Golgiego zależy od aktywności wydzielniczej komórki.

Por. także – diktiosom