apoplast

– u roślin ciągła przestrzeń utworzona przez ściany komórkowe, przestwory komórkowe i światła elementów waskularnych. Umożliwia szybki transport wody i soli mineralnych.

Por. także symplast, superapoplast (4L)

Kurs: Fizjologia roślin (1.3.)(3-letnie liceum)

Kurs: Fizjologia roślin (1.3.)(4-letnie liceum)