apoptoza

apoptoza – zaprogramowana, naturalna śmierć komórki organizmu wielokomórkowego uruchamiana przez sygnał, który aktywuje kaskadę białek “samobójczych”. Morfologicznie przejawia się zagęszczaniem składników jądra komórkowego, a następnie rozpadem komórki na fragmenty. Apoptozie ulegają komórki “przeznaczone do wymiany”, stare i uszkodzone.

Sygnał może być zewnątrzkomórkowy, np. obniżenie poziomu hormonu, kontakt z limfocytem cytotoksycznym lub wewnątrzkomórkowy – wywwołany ekspresją białek proapoptotycznych, które wbudowują się w wewnętrzną błonę mitochondrialną i uniemożliwiają produkcję ATP.

W odróżnieniu, np. od nekrozy nie jest zjawiskiem patologicznym. Apoptozę obrazowo przedstawia się jako zaplanowane, kontrolowane samobójstwo komórki, mające na celu dobro całego organizmu.

Apoptosis mouseliver

Komórka mysiej wątroby ulegająca apoptozie (strzałka)

© Wiki PD / Laboratory of Experimental Pathology, Division of Intramural Research, NIEHS (NIH)