Archaeplastida

Archaeplastida supergrupa (klad) fotoautotroficznych eukariontów, którą tworzą krasnorosty, zielenice i rośliny lądowe.

Cechy wspólne przedstawicieli Archaeplastida:

  • osłonkę chloroplastów tworzą dwie błony białkowo-lipidowe (efekt endosymbiozy pierwotnej),
  • mają celulozową ścianę komórkową (u krasnorostów jest celulozowo-pektynowa),
  • w chloroplastach występują: chlorofil a + chlorofil b (wyjątkiem są krasnorosty: chlorofil a + chlorofil d),
  • materiałem zapasowym jest skrobia.

Ważne: zauważ, że wprowadzenie pojęcia Archaeplastida rozwiązuje karkołomny problem definicji królestwa rośliny. Do królestwa Plantae zaliczano bowiem wszystkie eukariotyczne autotrofy albo tylko rośliny lądowe albo… krasnorosty, zielenice i rośliny lądowe! Dzisiaj jedynie to ostatnie ujęcie jest aktualne, a więc królestwo Plantae to ta sama grupa organizmów co Archaeplastida. Zapewne stąd na polskojęzycznej stronie Wikipedii łacińska nazwa systematyczna królestwa rośliny to Archaeplastida.