archeany

« Powrót do Słownika

archeany – organizmy prokariotyczne tworzące odrębną domenę (królestwo). Różne sposoby odżywiania się i oddychania. Cechy specyficzne: brak fosfolipidów w błonie komórkowej oraz brak peptydoglikanu w ścianie komórkowej. Cechy zbliżające do eukariontów: histony, geny nieciągłe. Żyją przede wszystkim w skrajnych (ekstremalnych) warunkach środowiskowych: gatunki wybitnie halofilne i wybitnie termofilne oraz metanogenne.

Dla zainteresowanych: funkcje “typowych” fosfolipidów błonowych pełnią inne glicerofosfolipidy: etery glicerolu i rozgałęzionych, nienasyconych kwasów tłuszczowych. Etery przebiegają zwykle przez obie warstwy błony. Powoduje to, że błona komórkowa archeanów jest częściowo jednowarstwowa. Podstawową substancją budulcową ściany komórkowej może być, np. pseudomureina albo metanochondroityna.

Synonimy:
archeowce, archeony
« Powrót do Słownika