archeany

archeany – organizmy prokariotyczne tworzące odrębną domenę (królestwo). Różne sposoby odżywiania się i oddychania. Cechy specyficzne: brak fosfolipidów w błonie komórkowej oraz brak peptydoglikanu w ścianie komórkowej. Cechy zbliżające do eukariontów: histony, geny nieciągłe. Żyją przede wszystkim w skrajnych (ekstremalnych) warunkach środowiskowych: gatunki wybitnie halofilne i wybitnie termofilne oraz metanogenne.

Dla zainteresowanych: funkcje “typowych” fosfolipidów błonowych pełnią inne glicerofosfolipidy: etery glicerolu i rozgałęzionych, nienasyconych kwasów tłuszczowych. Etery przebiegają zwykle przez obie warstwy błony. Powoduje to, że błona komórkowa archeanów jest częściowo jednowarstwowa. Podstawową substancją budulcową ściany komórkowej może być, np. pseudomureina albo metanochondroityna.