archeofit

archeofitgatunek rośliny obcego pochodzenia (antropofit), który na nowym obszarze zadomowił się w dawnych czasach (przed oficjalną datą odkrycia Ameryki).

Por. kenofit

Raczej dla zainteresowanych.