areał osobniczy

areał osobniczy – w ekologii obszar (lub przestrzeń), na którym osobnik danego gatunku zaspokaja wszystkie podstawowe potrzeby życiowe. Dotyczy gatunków, których osobniki są na stałe związane z podłożem (np. drzewa, korale, niektóre małże) lub względnie osiadłe – poruszające się po swoim areale (np. większość kręgowców, pająki, niektóre owady).

Uwaga: gdy areał osobniczy jest broniony przed innymi osobnikami tego samego gatunku jest nazywany rewirem osobnika.