asymilacja węgla

asymilacja dwutlenku węgla – początkowe wbudowanie dwutlenku węgla w materię organiczną przez organizm autotroficzny (roślinę, inny organizm fotosyntezujący lub chemoautotroficznego prokarionta).