autopoliploid

autopoliploid – organizm, który ma więcej niż dwa zestawy chromosomów pochodzących od tego samego gatunku (lub nawet tego samego osobnika). Jest skutkiem zakłócenia mitozy lub produkcji gamet o niezredukowanej liczbie chromosomów (po błędach w drugim podziale mejotycznym). Ponieważ posiadanie trzech lub więcej chromosomów homologicznych uniemożliwia powstanie prawidłowych biwalentów w mejozie, taki organizm jest bezpłodny.

Por. także poliploidalność