autosomy

autosomy – wszystkie chromosomy komórki z wyjątkiem chromosomów płci. W komórkach diploidalnych występują zawsze w parach o identycznej budowie morfologicznej. W komórkach diploidalnych człowieka są 22 pary autosomów.