bariera postzygotyczna

bariera postzygotyczna – izolacja rozrodcza, która uniemożliwia zygotom powstałym z dwóch różnych gatunków rozwinięcie się w żywotne, zdolne do reprodukcji osobniki dorosłe.