barwienie metodą Grama

barwienie metodą Grama – metoda barwienia opracowana przez duńskiego lekarza Hansa Christiana Grama. Pozwala odróżnić dwa odmienne rodzaje ściany komórkowej bakterii. Metoda polega na barwieniu komórek bakterii fioletem krystalicznym z jodem, a następnie płukaniu ich alkoholem. Bakterie, które mają pojedynczą ścianę zbudowaną z grubej warstwy peptydoglikanu wchłaniają i zatrzymują fiolet krystaliczny (następuje więc trwałe, fioletowe zabarwienie komórek). Z kolei bakterie o ścianie dwuwarstwowej (zbudowanej z cienkiej warstwy peptydoglikanu i grubej błony zewnętrznej) nie zatrzymują barwnika (zabarwienie jest nietrwałe). Dla podkreślenia wagi odkrycia Hansa Grama te pierwsze określane są dzisiaj jako Gram-dodatnie (G+), drugie – jako Gram-ujemne (G-).

Podział Grama ma szczególne znaczenie w medycynie, ponieważ bakterie Gram+ różnią się od bakterii Gram- m.in. podatnością na leki.