barwienie

barwienie – proces fizyko-chemiczny polegający na wniknięciu barwnika do wnętrza komórki (najczęściej mikroorganizmu) i utworzeniu barwnego kompleksu z cytoplazmą lub strukturami (organellami) komórki. Ze względu na sposób wstępnego przygotowania preparatu wyróżnia się barwienie przyżyciowe oraz barwienie preparatów utrwalonych.

Przykład: barwienie bakterii metodą Grama.