barwnik oddechowy

barwnik oddechowy – białko transportujące tlen w hemolimfie bezkręgowców (np. hemocyjanina, hemoerytryna, chlorokruoryna) lub w wyspecjalizowanych komórkach krwi kręgowców (hemoglobina).