benzopiren

benzopiren – (ściślej benzo[a]piren) organiczny związek chemiczny z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

Wzór sumaryczny: C20H12 (nie trzeba go znać).

Pojawia się w dymie podczas spalania niecałkowitego, m.in. w dymie tytoniowym, w smogu powstającym w wyniku niskiej emisji (przede wszystkim podczas spalania węgla), w mniejszym stopniu

– jest produktem spalania śmieci (najczęściej tworzyw sztucznych).

Substancja rakotwórcza powiązana z mutacjami charakterystycznymi dla raka płuc.

Kurs: Człowiek – układ oddechowy (3L)(4.2.)