beta-oksydacja

« Powrót do Słownika

beta-oksydacja – szlak metaboliczny, w którym następuje rozpad kwasów tłuszczowych do dwuwęglowych fragmentów, które wchodzą następnie do cyklu Krebsa (jako acetylo-CoA). Zachodzi w macierzy mitochondriów (u eukariontów) lub w cytozolu (u prokariontów).

Krótko: szereg reakcji przekształcenia kwasów tłuszczowych w acetylokoenzym A (acetylo-CoA).

Synonimy:
β-oksydacja
« Powrót do Słownika