bezowodniowce

bezowodniowce – tzw. niższe zwierzęta kręgowe, u których w okresie rozwoju zarodkowego nie występują błony płodowe. Rozwój zarodków bezowodniowców przebiega w wodzie, najczęściej ze stadium larwalnym.