bezpłciowe rozmnażanie

bezpłciowe rozmnażanie – rozmnażanie się bez udziału gamet. Pokolenie potomne pochodzi od jednego rodzica i powstaje przez podział pojedynczych komórek, pączkowanie lub fragmentację ciała, a także przez zarodniki. W większości przypadków potomstwo jest genetycznie identyczne w stosunku do rodzica.