bezwzględny beztlenowiec

bezwzględny beztlenowiec – organizm anaerobowy, który rozwija się i przeprowadza swoje procesy metaboliczne wyłącznie w środowisku bez dostępu tlenu. Przykłady: laseczki tężca, bakterie metanogenne.

Uwaga: dla takich organizmów normalna koncentracja tlenu atmosferycznego (21%) jest śmiertelna.