bezwzględny beztlenowiec

« Powrót do Słownika

bezwzględny beztlenowiecorganizm anaerobowy, który rozwija się i przeprowadza swoje procesy metaboliczne wyłącznie w środowisku bez dostępu tlenu. Przykłady: laseczki tężca, bakterie metanogenne.

Uwaga: dla takich organizmów normalna koncentracja tlenu atmosferycznego (21%) jest śmiertelna.

Synonimy:
anaerob obligatoryjny, ścisły beztlenowiec
« Powrót do Słownika