białka integralne

białka integralne – białka błonowe (lub ich agregaty) trwale związane z błoną biologiczną. Mogą być z niej wyizolowane tylko przy użyciu detergentów, rozpuszczalników niepolarnych, a czasami nawet czynników denaturujących. Stanowią większość białek błonowych.

Integralne białka błonowe można podzielić na dwie grupy: białka transbłonowe i białka powierzchniowe (nieprzebijające błony).