białka motoryczne

białka motoryczne – białka, które współdziałają z białkami cytoszkieletu i innymi elementami komórki, wywołując ruch całej komórki lub jej części. Do białek motorycznych zaliczane są eukariotyczne: dyneiny, kinezyny i miozyny.