białka powierzchniowe

białka powierzchniowe – białka błonowe łatwe do oddzielenia od błony biologicznej (komórkowej) za pomocą roztworów soli. Nie są zagłębione w żadnej z monowarstw błony. Związane jedynie za pomocą wiązań wodorowych i sił van der Waalsa oraz wiązań jonowych. Zwykle mają duże fragmenty polarne.