białka transbłonowe

białka transbłonowe – białka integralne z obszarem/domeną hydrofobowym, który częściowo lub zupełnie wnika w hydrofobowy zrąb błony. Natomiast rejony hydrofilowe są wystawione na kontakt z roztworami wodnymi znajdującymi się po obu stronach błony lub wyścielają wewnętrzny kanał hydrofilowy (w przypadku białek kanałowych).