białko transbłonowe

białko transbłonowe – białko błonowe przebijające całą grubość lipidowej dwuwarstwy. Typowe transbłonowe białko ma obszar hydrofobowy wnikający w zrąb błony oraz obszary hydrofilowe wystawione na kontakt z roztworami wodnymi znajdującymi się po obu stronach błony. 

Por. także białko integralne.