biblioteka cDNA

biblioteka cDNA – zestaw komórek, z których każda zawiera jeden fragment cDNA danego organizmu (inny od pozostałych!). Kompletna biblioteka zawiera tylko eksony tych genów, które ulegały transkrypcji w komórkach, z których wyizolowano mRNA użyty do wyprodukowania cDNA. Najczęściej bibliotekę cDNA stanowi zestaw klonów komórek bakterii zawierających wektory plazmidowe (rzadziej fagowe), które mają inserty reprezentujące cały mRNA.

Krótko: rodzaj biblioteki genowej stanowiącej zbiór kopii mRNA w formie cDNA umieszczonych w określonych wektorach.