biblioteka genomowa

biblioteka genomowa – zestaw komórek, z których każda zawiera jeden fragment DNA danego organizmu (inny od pozostałych!). Kompletna biblioteka genomowa powinna zawierać cały genom tego organizmu. Najczęściej bibliotekę genomową stanowi zestaw klonów komórek bakterii zawierających wektory plazmidowe (rzadziej fagowe), które mają inserty (włączone fragmenty DNA) reprezentujące cały genom.

Podstawowe etapy tworzenia biblioteki genomowej:

  1. Pocięcie całego genomu danego organizmu enzymami restrykcyjnymi.
  2. Połączenie (parowanie i ligacja) powstałych w ten sposób fragmentów DNA z wektorami genetycznymi, np. plazmidami, tak że każdy wektor zawiera jeden, losowo wybrany fragment. 
  3. Wprowadzenie wektorów do komórek bakteryjnych (np. E. coli) – każda bakteria pobiera jeden wektor, a więc zawiera jeden fragment oryginalnego genomu. 
  4. Podziały każdej komórki i powstanie z każdej klonu bakteryjnego zawierający fragment DNA.