nazewnictwo binominalne

– zasada, wg której łacińska (naukowa) nazwa gatunku składa się z dwóch członów: nazwy rodzajowej (rzeczownik) i epitetu gatunkowego (zwykle przymiotnik). Pisana jest kursywą. Przykład: Homo sapiens.

Kurs: NPB (9.4.)(liceum 3-letnie)

Kurs: Klasyfikacja organizmów (1.6.)(liceum 3-letnie)