bioakumulacja

bioakumulacja – wzrost całkowitej ilości substancji w organizmie w ciągu całego okresu życia. Następuje, ponieważ wchłanianie jest większe niż suma wydalania i/lub degradacji. Bioakumulacji ulegają, np. pestycydy, PCB (polichrlorowane bifenyle), DDT (dichlorodifenylotrichloroetan) i TBT (tributylocyna).

Uwaga: w większości podręczników termin bioakumulacja oznacza także coraz większą koncentrację substancji w łańcuchach (sieciach) pokarmowych (na kolejnych poziomach troficznych). Por. jednak biomagnifikacja.

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (3L)(2.4.)