biocenoza

biocenoza – wszystkie organizmy, które zamieszkują dany teren i są powiązane wzajemnymi zależnościami. / Populacje różnych gatunków żyjących blisko siebie, tak że mogą potencjalnie na siebie wpływać.