biologia

Biologia – nauka zajmująca się badaniem życia.

Bada i opisuje: pochodzenie i zróżnicowanie życia, rozwój filogenetyczny oraz ontogenetyczny organizmów, a także budowę i czynności organizmów oraz funkcjonowanie organizmów w środowisku. Obecnie biologia jest olbrzymią dziedziną wiedzy dzieloną na szereg dyscyplin (nauk).
z gr. βίος (bios) czyli życie i λόγος (logos) – słowo, nauka

Uwaga: Nasz system nauczania biologii został podzielony na 28 kursów, w sposób zapewniający zgodność z podstawą programową dla szkoły średniej. Jednocześnie, jeśli jest taka potrzeba, umożliwia naukę całkowicie samodzielną czyli… bez szkoły.

 

Komentarze