biomagnifikacja

biomagnifikacja – akumulacja zanieczyszczeń w postaci pierwiastków i związków chemicznych w następujących po sobie ogniwach łańcucha pokarmowego (poziomach troficznych).

Uwaga: w szkole średniej termin ten nie jest używany.

Por. – bioakumulacja