biopsja kosmówki

biopsja kosmówki (CVS) – metoda inwazyjnych badań prenatalnych stosowana w celu wykrycia ewentualnych wad genetycznych płodu. Polega na pobraniu niewielkiego fragmentu łożyska (kosmówki) za pomocą igły wkłuwanej przez powłoki brzuszne (także przy pomocy cewnika wsuwanego przez szyję macicy). Z reguły zabieg wykonywany jest pod kontrolą ultrasonografii. Analizie poddawane są komórki płodowe lub wyizolowany z nich DNA.

Por. także amniopunkcja