biosfera

biosfera – część Ziemi zamieszkana przez żywe organizmy, w której odbywają się procesy ekologiczne.

Mniej formalnie: suma wszystkich ziemskich ekosystemów.

więcej dowiesz się w kursie: Ekologia (1.2.)(liceum 4-letnie)
więcej dowiesz się w kursie: Ekologia (1.2.)(liceum 3-letnie)