biotop

biotop – czynniki abiotyczne tworzące specyficzne miejsce dla określonej biocenozy. Środowiskowa część ekosystemu. Obecnie często rozumiany jest jako obszar o jednolitych warunkach środowiskowych zasiedlony przez określone organizmy.

 (gr. bíos życie, tópos miejsce)