blastocel

blastoceljama ciała zarodka znajdującego się w stadium blastuli. Jest wypełniona płynem wydzielanym przez otaczające ją blastomery (tworzące pojedynczą warstwę blastodermy).

Por. też pierwotnojamowce