blastocysta

« Powrót do Słownika

blastocysta – stadium blastuli w rozwoju embrionalnym ssaków składająca się z wewnętrznej masy komórek, jamy i zewnętrznej warstwy zwanej trofoblastem. U człowieka blastocysta formuje się tydzień po zapłodnieniu.

« Powrót do Słownika