blaszka środkowa

blaszka środkowa – u roślin cienka warstwa bogata w pektyny, leżąca pomiędzy ścianami pierwotnymi sąsiadujących ze sobą młodych komórek. Jeden z wskaźników układu tkankowego u roślin.