blok konfiguracyjny

blok konfiguracyjnyfragment układu okresowego pierwiastków chemicznych. Blok s tworzą pierwiastki z grup 1 i 2, blok d – z grup 3 – 12, blok p od 13 do 18 (z wyjątkiem helu, który należy do bloku s). Lantanowce i aktynowce tworzą blok konfiguracyjny f.