bramkowany napięciem kanał jonowy

bramkowany napięciem kanał jonowy – specyficzny kanał jonowy, który otwiera się i zamyka w odpowiedzi na zmiany napięcia w potencjale błonowym.