bruzda podziałowa

bruzda podziałowa – pierwszy przejaw podziału w komórkach zwierzęcych. Płytkie zagłębienie w powierzchni komórki niedaleko wcześniejszej płytki metafazalnej.