bruzdkowanie

bruzdkowanie – etap rozwoju zarodkowego zwierząt tkankowych, polegający na serii podziałów mitotycznych zygoty (lub rozwijającej się partenogenetycznie komórki jajowej) na coraz mniejsze blastomery. Prowadzi do powstania moruli, a następnie blastuli.