cefalizacja

« Powrót do Słownika

cefalizacja – trend ewolucyjny prowadzący do rozrastania się przedniej części ciała zwierzęcia i wyodrębnienia wyspecjalizowanego odcinka głowowego zawierającego otwór gębowy i narządy zmysłów.

« Powrót do Słownika