cenobium

cenobiumskupienie komórek powstające w wyniku wielokrotnych podziałów, przy zachowaniu łączności (zwykle za sprawą wspólnej galaretowatej otoczki).

Przykłady organizmów cenobialnych: Gloeocapsa, Anabaena (sinice).

Ciekawe: cenobia najczęściej mają stały, charakterystyczny dla danego gatunku, kształt i liczbę komórek.

Naszym zdaniem – pojęcie raczej dla zainteresowanych.