cenocyt

cenocyt rodzaj komórczaka powstającego gdy podziałom jądra komórkowego nie towarzyszą podziały cytoplazmy i nie powstają wewnętrzne ściany komórkowe (septy).

Przykłady: niektóre glony (gałęzatka), pierwotniaki (trąbik) i strzępki niektórych grzybów (pleśniak).