Centralny rejestr form ochrony przyrody

Centralny rejestr form ochrony przyrody – centralny serwis teleinformatyczny Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska służący do wyszukiwania informacji o wszystkich obiektach-formach ochrony przyrody ustanowionych w Polsce.

Bezpośredni link do serwisu