centriola

– struktura komórkowa zbudowana z mikrotubul ułożonych w formę cylindra (dziewięć tripletów mikrotubul ułożonych według wzoru “9 x 3 + 0″). Występuje w komórkach zwierzęcych i ruchliwych komórkach roślinnych. Nie jest obecna w komórkach większości grzybów i roślin wyższych (okrytozalążkowych i większości nagozalążkowych). Centriole odgrywają kluczową rolę w organizacji wrzeciona podziałowego i w przebiegu cytokinezy (ulegają duplikacji przed podziałem). 

Para ułożonych prostopadle centrioli wraz amorficzną macierzą tworzy centrosom.

Dla zainteresowanych podajemy rozmiary: długość 100–400 nm, średnica 100–150 nm.

Kurs: Cytologia (10.8.)(3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (10.8.)(4-letnie liceum)