centrosom

struktura obecna w cytoplazmie komórek zwierzęcych zawierająca dwie prostopadle ułożone centriole zanurzone w bezpostaciowym skupieniu białek. Odgrywa bardzo ważną rolę w czasie podziału komórkowego (stanowi centrum organizacji mikrotubul).

Kurs: Cytologia (10.8.)(3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (10.8.)(4-letnie liceum)