cewka nerwowa

cewka nerwowawydłużona cewkowata struktura biegnąca wzdłuż osi długiej ciała zarodka strunowca (jest położona grzbietowo w stosunku do struny grzbietowej). Zawiązek układu nerwowego.

Powstaje z zapadających się komórek ektodermy.